تبلیغات

جزییات ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت

جزییات ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت سپرده های کوتاه مدت ، موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۶ افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد

بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.سپرده های کوتاه مدت

بانک مرکزی اعلام کرد: همچنین بخوانید : جزییات کامل از وضعیت کوهنوردان مفقود شده اشترانکوه مطابق سیاست های بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست های بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، استعلام های مختلف و متعددی از جانب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده ها انجام شده است.

لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را بر اساس تحلیل ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در پایان دوره را پیش بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، نرخ سود علی الحساب آن سپرده ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند.

در واقع، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه ای که در پایان سال مالی، سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق الوکاله بانک را نمی کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است.

شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ های سود بانکی علی الحساب بالاتر صورت می گیرد، سبب شکل گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.

با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام شده پول در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ماندگاری سپرده های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک ها در وضعیت زیان دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان سال جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و کوتاه مدت عادی با شرایط و نرخ های مصرح در بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده های کوتاه مدت عادی به صورت علی الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.

جزییات ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت – نمناک namnak.com/سپرده–های-کوتاه–مدت.p60988 مطابق سیاست های بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری …

وارد نشده: چیست افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ممنوع شد – مشرق نیوز https://www.mashreghnews.ir/news/…/افتتاح-و-تمدید-سپرده-های-کوتاه-مدت-ممنوع-شد ۴ روز پیش – بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. از کاهش تراز تجاری کشور تا ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده … www.mizanonline.ir/…/از-کاهش-تراز-تجاری-کشور-تا-ممنوعیت-افتتاح-و-تمدید-سپ… ۱ روز پیش – اقتصاد در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مهمی شامل اعلام کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۲۱ درصدی تولید خودرو،لغو افزایش تعرفه کاغذ، ارزانی گوشت گوسفند، ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت، بازرسی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی کشور و انعقاد قرارداد تولید ۴۵۰ واگن مسافری ریل باس را پشت سر گذاشت. تکلیف سپرده‌های بانکی چه می‌شود؟ – ایسنا https://www.isna.ir/news/96060100303/تکلیف-سپرده-های-بانکی-چه-می-شود ۱ شهریور ۱۳۹۶ – در حالی بخشنامه جدید از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریور ماه باید در دستورکار بانک‌ها قرار گیرد که هر گونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله باید حداکثر ۱۵ درصد و برای حساب کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد باشد. از این رو هیچ بانکی مجاز به گشایش حساب‌هایی با سود بالاتر نخواهد بود. اما حساب‌هایی که تا قبل از … سرمایه گذاری کوتاه مدت – بانک ملی https://bmi.ir/Fa/BMIServicesShow.aspx?sid=88 هر شخصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر شده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند این نوع حساب را با حداقل مبلغ ۰۰۰ر۵۰ ریال افتتاح نمایند. محاسبه سود سپرده ها. شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی. این حساب قابل …

وارد نشده: دلیل ‏ممنوعیت سپرده‌های ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه ممنوع شد – رده https://www.rade.ir › اخبار ۴ روز پیش – ممنوعیت حساب‌های کوتاه‌مدت ویژه. بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی که به کلیه بانک‌ها و مؤسسات ابلاغ‌شده است، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا پایان سال جاری ممنوع است. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله – بانک سرمایه https://www.sbank.ir/services/account/thumbnail/1313/standalone/1/…/1313.htm سپرده مدت دار یک ساله به عنوان و در قالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت معرفی می گردد و مشتری به مدت یک سال سپرده خود را به بانک می سپارد و از محل سپرده گذاری خود سود … دوره های بعدی یک ساله با نرخ روز تمدید می گردد; امکان تعیین نحوه دریافت سود در مقاطع مختلف توسط مشتری (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سررسید); امکان افتتاح سپرده به …

وارد نشده: دلیل ‏ممنوعیت ‏چیست ابلاغ بخشنامه جدید درباره سود بانکها/بلوکه‌کردن بخشی از وام … https://www.mehrnews.com/…/ابلاغ-بخشنامه-جدید-درباره-سود-بانکها-بلوکه-کردن-ب… ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ – همچنین در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌ مدت عادي (روز شمار)، اعم از سپرده‌هاي مفتوح قبل از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام … افتتاح و تمديد هرگونه سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علي‌الحساب مندرج در سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي‌کشور در … افتتاح سپرده‌های کوتاه مدت ۳، ۶ و ۹ ماهه ممنوع شد – سرپوش www.sarpoosh.com/economy/bank-insurance/bank-insurance960903835.html رتبه: ۳٫۸ – ‏۸ نقد

۴ روز پیش – در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه، شش و ۹ ماهه در بانک‌ها و موسسات اعتباری تا … دلیل این موضوع به این برمی‌گردد که بانک‌ها باید مشخص کنند که مبنای آنها برای تعیین نرخ سود در حساب‌های کوتاه مدت سه، شش و ۹ ماهه چه بوده و چگونه قرار است سود … از کاهش تراز تجاری کشور تا ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده … https://tnews.ir/news/b633100454940.html

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد میزان،اقتصاد در هفته ای که گذشت رویدادهای مهمی شامل اعلام کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۲۱ درصدی تولید خودرو،لغو افزایش تعرفه کاغذ، ارزانی گوشت گوسفند، ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت، بازرسی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی کشور و انعقاد قرارداد تولید ۴۵۰ واگن مسافری ریل باس را پشت … افتتاح و تمدید سپرده‌ های کوتاه‌ مدت ممنوع شد – برترین ها www.bartarinha.ir/fa/news/643005/افتتاح-و-تمدید-سپرده‌-های-کوتاه‌-مدت-ممنوع-شد ۱۷ ساعت پیش – مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های … جزییات ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت – نمناک namnak.com/سپرده–های-کوتاه–مدت.p60988 افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد. بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق سیاست های بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا … افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع – قطره www.ghatreh.com/news/nn40460459/افتتاح-تمدید-سپرده-های-کوتاه-مدت-ممنوع ۱۱ ساعت پیش – افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد. -کلید واژه ها: افتتاحممنوعسپرده. افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد – پایگاه خبری … https://tnews.ir/news/fd9b100462214.html ۱۷ ساعت پیش – اتحاد خبر : بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع شد – تی نیوز https://tnews.ir/news/2b91100461624.html ۱۶ ساعت پیش – بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. با اعلام بانک مرکزی افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳ … www.farsnews.com/13960914001412 ۴ روز پیش – افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع شد … لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ /۹۴ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳ /۹۶ مورخ ۵ /۶ /۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای … افتتاح سپرده‌های کوتاه مدت ۳، ۶ و ۹ ماهه ممنوع شد – ایسنا https://www.isna.ir/news/…/افتتاح-سپرده-های-کوتاه-مدت-۳-۶-و-۹-ماهه-ممنوع-شد ۴ روز پیش – در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه، شش و ۹ ماهه در بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان سال ممنوع خواهد بود. به گزارش ایسنا، سه ماه از ابلاغیه بانک‌مرکزی به شبکه بانکی در رابطه با تکلیف برای کاهش نرخ سود در حساب‌های سپرده گذشته است. افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ممنوع + فیلم – واحد مرکزی … https://khabarfarsi.com/u/48317453

سازمان جاسوسی انگلیس به جریان تشیع انگلیسی ماموریت داده اند … س: این بخش صحبت ما خانوادگی است؛ شما چه سالی ازدواج کردید؟ اراکی: من سال ۵۶ ازدواج کردم. انقلاب تازه شروع شده بود. در اوج انقلاب بود و در روز عید غدیر ازدواج کردیم. س: چطور با حاج خانم آشنا شدید؟ اراکی: حاج خانم از یک خانواده علمی و دینی معتبر در اراک بودند. افتتاح و تمدید سپرده‌ های کوتاه‌مدت ممنوع + فیلم isfahan.iribnews.ir/fa/news/…/افتتاح-و-تمدید-سپرده‌-های-کوتاه‌مدت-ممنوع-فیلم ۱۱ ساعت پیش – افتتاح و تمدید سپرده‌ های کوتاه‌مدت ممنوع شد. بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه ‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. ** چهارمین همایش محله پاک، به منظور ترویج مشارک همگانی در حفظ پاکیزگی محیط زیست با حضور مسئولان برگزار شد . تعداد بازدید : ۱٫ کد ویدیو. دانلود. فیلم اصلی. ممنوعیت افتتاح و تمدید حساب سپرده‌های کوتاه مدت بانکی | … https://iranintl.com/…و…/ممنوعیت-افتتاح-و-تمدید-حساب-سپرده‌های-کوتاه-مدت-بانکی

۴ روز پیش – … و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به‌صورت علی‌الحساب) فراهم باشد، بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است”. همچنین در این بخشنامه آورده شده … سرمایه گذاری کوتاه مدت – بانک ملی https://bmi.ir/Fa/BMIServicesShow.aspx?sid=88 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر ۱۰ درصد می باشد . به منظور احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید. تعداد روزهای واقعی سال … حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت – :: بانک پاسارگاد :: https://www1.bpi.ir/shorttime حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ۱۰۰٫۰۰۰ ريال مي باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت. سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز محاسبه و قابل پرداخت مي باشد. شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه … بانک ملت> سرمایه گذاری https://bankmellat.ir/investment.aspx سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه عادی. این سپرده نیز با اندکى اختلاف در برخى شرایط همانند سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت است. شرایط عمومى و مقررات این حساب در بانک ملت به شرح زیر است. – در قبال دریافت سپرده، برگ رسید سپرده صادر و تسلیم مى‌شود. – حداقل مبلغ افتتاح حساب و تعلق سود و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های … سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – بانک سرمایه https://sbank.ir/index.php?module=cdk&func…system… سپرده ای است که قابلیت واریز و برداشت به صورت نامحدود دارد و جزء منابع ا رزان قیمت محسوب می گردد و سود آن ۱۰% می باشد. Tejaratbank:: شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت … https://www.tejaratbank.ir/…/1538040-Opening-with-short-term-investment-deposits-f… شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه – بانك شهر shahr-bank.ir/?/fkeyid=&siteid=1&pageid=1500 افتتاح حساب از طریق وکالت. شخص وکیل می‌تواند با ارائه وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است، در همه شعب بانک شهر اقدام به افتتاح حساب و همچنین برداشت از حساب موکل خود کند. افتتاح حساب توسط قیم. قیم می‌تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح کند و با ارائه اجازه کتبی از طرف … بانک صادرات ایران – حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت https://www.bsi.ir/Pages/Riali/deposits/shorttermaccount.aspx سپرده های ریالی. سپرده قرض الحسنه پس انداز · سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه · سپرده قرض الحسنه پس انداز دانش آموزی · سپرده قرض الحسنه پس انداز آینده سازان · سپرده قرض الحسنه جاری; سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت امید · سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه · سپرده سرمایه گذاری بلند مدت; سپرده سرمایه … بانک سپه-حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه www.banksepah.ir/335/حساب-سپرده-سرمایه-گذاری-کوتاه-مدت-ویژه.aspx حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه. این حساب در ردیف سپرده های مدت دار است که سپرده گذار وجوه خود را به مدت سه ماه (۹۰ روزه)، چهارماه (۱۲۰ روزه)، شش ماه (۱۸۰ روزه) و نه ماه (۲۷۰ روزه) در اختیار بانک قرار داده و در مدت مذکور دخل و تصرفی در موجودی حساب نمی کند. شرایط و ضوابط: ۱- این سپرده برای مدت ۳، ۴، ۶ و ۹ ماه افتتاح می گردد و در … سپرده کوتاه مدت تاک – بانک کشاورزی www.bki.ir/BankingServices/DepositServices/tak حساب سپرده کوتاه مدت تاک. حساب كوتاه مدت تاك ، سپرده سرمايه‌گذاري ويژه كودكان ونوجوانان است و به عنوان حساب اصلي كارت نوجوان مهرگستر طراحي شده است. نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ۱۰درصد (ده درصد) … سپرده‌های مدت‌دار – بانک سامان https://www.sb24.com/Fa/Personal/Accounts/سپرده‌های-سرمایه‌گذاری.html سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت. داشتن یک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به شما این امکان را می‌دهد تا ضمن برخورداری از سود مناسب روزشمار بتوانید از خدمات بانکداری الکترونیک سامان برای مدیریت مالی امور روزانه خود بهره‌برداری کنید. برای افتتاح حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با رعایت شرایط سنی (هجده سال) و ارائه مدارک هویتی (اصل و …     جستجوهای مربوط به سپرده های کوتاه مدت

سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت بانک ملی

سپرده کوتاه مدت بانک ملت

بیشترین سود سپرده کوتاه مدت

سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سود سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

سود سپرده کوتاه مدت بانک آینده

شرایط افتتاح حساب در بانک ملی

جزییات ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت – نمناک namnak.com/سپرده–های-کوتاه–مدت.p60988 مطابق سیاست های بانک مرکزی در خصوص سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، افتتاح و تمدید سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری … افتتاح سپرده‌های کوتاه مدت ۳، ۶ و ۹ ماهه ممنوع شد – ایسنا https://www.isna.ir/news/…/افتتاح-سپرده-های-کوتاه-مدت-۳-۶-و-۹-ماهه-ممنوع-شد ۴ روز پیش – در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه، شش و ۹ ماهه در بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان سال ممنوع خواهد بود. به گزارش ایسنا، سه ماه از ابلاغیه بانک‌مرکزی به شبکه بانکی در رابطه با تکلیف برای کاهش نرخ سود در حساب‌های سپرده گذشته است. از کاهش تراز تجاری کشور تا ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده … www.mizanonline.ir/…/از-کاهش-تراز-تجاری-کشور-تا-ممنوعیت-افتتاح-و-تمدید-سپ… ۱ روز پیش – اقتصاد در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مهمی شامل اعلام کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۲۱ درصدی تولید خودرو،لغو افزایش تعرفه کاغذ، ارزانی گوشت گوسفند، ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت، بازرسی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی کشور و انعقاد قرارداد تولید ۴۵۰ واگن مسافری ریل باس را پشت سر گذاشت. ممنوعیت افتتاح و تمدید حساب سپرده‌های کوتاه مدت بانکی | … https://iranintl.com/…و…/ممنوعیت-افتتاح-و-تمدید-حساب-سپرده‌های-کوتاه-مدت-بانکی ۴ روز پیش – بانک مرکزی ایران، سپرده‌ گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌ مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را، تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع اعلام کرد. روابط عمومی بانک مرکزی پیرو ابلاغ بخشنامه ای که به تاریخ ۵ مهر امسال صادر کرده بود بار دیگر از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواست که … ممنوعیت افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا … www.iktv.ir/…/ممنوعیت-افتتاح-و-تمدید-سپرده‌های-کوتاه‌مدت-ویژه-۳،-۶-و-۹-ماهه-تا-پا… ۴ روز پیش – به گزارش ایران کالا ،پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳ /۹۶ مورخ ۵ /۶ /۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود &l

رفع مسئولیت

مطالب از سایت های مجاز و ایرانی جم آوری شده و لذا در صورت وجود مشکل از طریق گزارش تخلف با ما در میان بگذارید.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار